Open Mic

Des del Consell de l'Estudiantat amb la col·laboració d'ESN Castelló posem en marxa el primer micro obert de la Casa de l'Estudiantat el 27 de febrer a las 18:30h. Per a la sessió haurà disponibles dos micròfons i una guitarra electroacústica. Qualsevol proposta serà ben rebuda. Contans el que fas! Ompliu aquest formulari per a participar. Desde el Consell de l'Estudiantat con la colaboración de ESN Castelló ponemos en marcha el primer micro abierto en la Casa de l'Estudiantat el 27 de febrero a las 18:30h. Para la sesión habrá disponibles dos micros y una guitarra acústica. Cualquier proupuesta artística será bienvenida ¡Cuéntanos lo que haces! Rellena este formulario para participar. The Consell de l'Estudiantat and ESN are organising the first Open Mic of the Casa de l'Estudiantat 27th February at 18.30h. For this session there will be two mics available and one electro-acoustic guitar. Any artistic idea will be welcome. Tell us what you do! Fill this form to participate. shorturl.at/nqKY4 WHEN? 27th February at 18.30h WHERE? Casa de l'estudiantat un UJI HOW MUCH? Completely free, just fill the form: shorturl.at/nqKY4 Come and show us your amazing skills
Date: 
27/02/2020 - 18:30
Address: 
Spain